Medavhengighet og hekt


enten-inne-eller-uteMedavhengighet er en følelsesmessig og atferdsmessig tilstand som påvirker en persons evne til å ha et sunt og gjensidig tilfredsstillende forhold til andre.

Det er også kjent som «Forholds-avhengighet» fordi medavhengige ofte danner eller opprettholder relasjoner som er ensidige, følelsesmessig ødeleggende og / eller skadelige. Lidelsen ble først identifisert for omtrent ti år siden som et resultat av mange års studier i mellommenneskelige relasjoner i familier av alkoholikere. Medavhengiges adferd er lært ved å se på og imitere andre familiemedlemmer. Fortsett Medavhengighet og hekt

Løvetannbarnet


adult beautiful child cute
Photo by Pixabay on Pexels.com
Uttrykket Løvetannbarn henspiller på evnen løvetann har til å presse seg opp gjennom asfalten og strekke seg mot sola og blomstre, tross tøffe oppvekstvilkår, tross alt….
Løvetannbarn er et begrep som brukes om barn og unge som klarer seg gjennom oppveksten på tross av nesten umulige oppvekstforhold med for eksempel rus, vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.
Det som kanskje reddet barnet var, som i mitt tilfelle, var ei bestemor som ga tilflukt og omsorg når alt fløt og det ikke var orden på noe.
Hun var alltid blid og glad når jeg kom, hun hadde alltid tid og av og til vanket det et kamferdrops også. Det var alltid mat å få, hjemmebakt brød med smør og hjemmelaget syltetøy eller hjemmelaget prim. Verdens beste bestemor!

Løvetannbarn blir i engelsk faglitteratur ofte kalt superkids, stress-resilience eller invulnerables. Det norske begrepet «løvetannbarn» er en direkte oversettelse av det svenske maskrosbarn. På svensk blir disse barna også kalt asfaltblomma, osårbara barn og stressmotståndskraftiga barn.

Jeg snakker mer om dette her: Medavhengig