Grunnleggende verdier


image
Grunnleggende verdier

Grunnverdier er alfa og omega.
De er din plattform som du bygger videre på i livet. Vi arver ofte grunnverdier hjemmefra. Foreldre ønsker å gi barna med seg noe på veien mot det voksne liv, noe godt og sterkt. De legger dine små seire og suksesshistorier, som små «gullkorn», ned i «skattekisten Egenverd». Gullkorn som du kan plukke frem når du trenger noe oppmuntrende, noe som kan gi deg ny styrke på livets humpete vei.
Selv om barn med en dysfunksjonell oppvekst  kanskje har måtte legge mange av gullkornene i kisten sin selv, så har vi også mange seire og suksesshistorier og den aller største skatten av de alle er at vi overlevde og ble voksne tildels velfungerende personer.
(Våre foreldre ville også, i de fleste tilfeller vårt beste, selv om de kanskje ikke alltid fikk det til så godt som andre foreldre)

Å kjenne de grunnleggende verdiene sine er en mental tilstand av «Å være» (jeg er..)
Du bør spesifisere de for deg selv. Skriv de ned!

Fortsett Grunnleggende verdier

Den samvittighetsfulle 2.piloten


girl and three boys on staircase

Jeg ble spurt om jeg innså at jeg som barn hadde tatt rollen som mine foreldres samvittighet, noe jeg straks forsto.
Jeg var ‘dritten i midten’, jeg var den som hjalp til og tok ansvar, den snille og føyelige; ‘Den ettergivende’ som alltid skulle vise andre hvordan man burde oppføre seg. ‘Nå når jeg har gjort dette så burde du gjøre sånn…..’

Jeg håpet at jeg på et eller annet nivå kunne aktivere mine foreldres samvittighet slik at de ville dekke mine behov, jeg visste ikke noen annen måte å gjøre det på…..
Men det ga sjelden det resultatet jeg ønsket. Jeg ble skjøvet til side og kom som oftest i 2.rekke etter The Golden Child, den førstefødte. Eller i 3.rekke etter den etterlengtede, det yndige minstebarnet.
Dritten i midten var sjelden yndig og søt, mer opportunistisk, sta og sint. Jeg ga lyd fra meg. Jeg fant meg ikke i å bli oversett, ignorert, glemt. Det var mange kamper som måtte slåss.
Men etterhvert firet jeg på kravene og tilpasset meg. Forventningene ble skrudd ned i takt med omsorgssvikten.
I vksen alder er jeg en opportunist, en som kjemper og står på kravene, men også den tilpasningsdyktige som kan gli inn i skyggene og bare eksistere i bakgrunnen når det passer meg best.
Jeg er en overlever!

via Whose Moral Compass Are You?: The Conscience Wingman — Baggage Reclaim by Natalie Lue

Den 2.kvinnen – veien videre


adult alone anxious black and white
Photo by Kat Jayne on Pexels.com

Når du oppdager at du er den 2. kvinnen slites du mellom samvittighetskvaler og den nedverdigende følelsen av å være nest best.

Ingen ønsker å  være 2.valget!

Det er trist å oppleve å måtte sitte på sidelinjen og ta til takke med noen stjålne øyeblikk når det passer den andre parten.
Bare smuler istedet for kake……
Hvordan kunne jeg havne i en slik situasjon, jeg som alltid har hatt de mest solide grunnverdier?
Fortsett Den 2.kvinnen – veien videre