Unngå å bli en medløper


Stop-Bullying-Girls-with-words-written-all-over-bodies-Jan-12-p112-e1368813265789-960x365

Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet. Å vite forskjell på rett og galt og å bry meg om det. Det å ta vare på de som var mindre og svakere enn meg var en æresak. Jeg husker at det kokte inni meg hvis noen ble ertet eller mobbet på skolen. Jeg klarte aldri å holde meg unna, men gikk alltid i mellom og forsvarte den utsatte.
Fortsett Unngå å bli en medløper

Narsissisten og hans medhjelpere


Narsissistens medhjelpere kalles ofte Flygende aper.
Uttrykket stammer fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre  ærend for seg. Apene baner vei for, legger til rette for og glatter over narsissistens renkespill.

«Apene» lyver for narsissisten, rettferdiggjør hans/hennes handlinger, unnskylder dem, skryter av dem og prater ned andre som forsøker å stå i veien for «Kongen» eller «Dronningen» (The Queen Bee). De bidrar faktisk til å skade den utsatte enda mer.
Uten de «Flygende apene» ville ikke narsissisten klare seg lenge, de ville mistet sin makt og kraft over andre og sunket sammen, fordi de, ironisk nok, har liten tiltro til sitt egenverd. De trenger stadig bekreftelse fra andre på sin grandiositet og dette er årsaken til det evige renkespillet og «Crazy Making-spillet. De ønsker drama fordi da står de i sentrum for store mengder følelsesenergi og kan nærmest bade i det.

Fortsett Narsissisten og hans medhjelpere