Orkidébarnet


orkide_by_alohamora27-d38ff76Følsomme barn blir gjerne kalt Orkidébarn.
Det å være særlig sensitiv er et personlighetstrekk, og ikke en diagnose.
Det er et medfødt temperament. Høysensitive personer takler ikke så godt emosjonelt stress, for mye stimuli eller forandring. Er de lenge i et overstimulerende miljø blir de slitne.
Fortsett Orkidébarnet

Den samvittighetsfulle 2.piloten


girl and three boys on staircase

Jeg ble spurt om jeg innså at jeg som barn hadde tatt rollen som mine foreldres samvittighet, noe jeg straks forsto.
Jeg var ‘dritten i midten’, jeg var den som hjalp til og tok ansvar, den snille og føyelige; ‘Den ettergivende’ som alltid skulle vise andre hvordan man burde oppføre seg. ‘Nå når jeg har gjort dette så burde du gjøre sånn…..’

Jeg håpet at jeg på et eller annet nivå kunne aktivere mine foreldres samvittighet slik at de ville dekke mine behov, jeg visste ikke noen annen måte å gjøre det på…..
Men det ga sjelden det resultatet jeg ønsket. Jeg ble skjøvet til side og kom som oftest i 2.rekke etter The Golden Child, den førstefødte. Eller i 3.rekke etter den etterlengtede, det yndige minstebarnet.
Dritten i midten var sjelden yndig og søt, mer opportunistisk, sta og sint. Jeg ga lyd fra meg. Jeg fant meg ikke i å bli oversett, ignorert, glemt. Det var mange kamper som måtte slåss.
Men etterhvert firet jeg på kravene og tilpasset meg. Forventningene ble skrudd ned i takt med omsorgssvikten.
I vksen alder er jeg en opportunist, en som kjemper og står på kravene, men også den tilpasningsdyktige som kan gli inn i skyggene og bare eksistere i bakgrunnen når det passer meg best.
Jeg er en overlever!

via Whose Moral Compass Are You?: The Conscience Wingman — Baggage Reclaim by Natalie Lue

Løvetannbarnet


adult beautiful child cute
Photo by Pixabay on Pexels.com
Uttrykket Løvetannbarn henspiller på evnen løvetann har til å presse seg opp gjennom asfalten og strekke seg mot sola og blomstre, tross tøffe oppvekstvilkår, tross alt….
Løvetannbarn er et begrep som brukes om barn og unge som klarer seg gjennom oppveksten på tross av nesten umulige oppvekstforhold med for eksempel rus, vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.
Det som kanskje reddet barnet var, som i mitt tilfelle, var ei bestemor som ga tilflukt og omsorg når alt fløt og det ikke var orden på noe.
Hun var alltid blid og glad når jeg kom, hun hadde alltid tid og av og til vanket det et kamferdrops også. Det var alltid mat å få, hjemmebakt brød med smør og hjemmelaget syltetøy eller hjemmelaget prim. Verdens beste bestemor!

Løvetannbarn blir i engelsk faglitteratur ofte kalt superkids, stress-resilience eller invulnerables. Det norske begrepet «løvetannbarn» er en direkte oversettelse av det svenske maskrosbarn. På svensk blir disse barna også kalt asfaltblomma, osårbara barn og stressmotståndskraftiga barn.

Jeg snakker mer om dette her: Medavhengig