Løvetannbarnet


adult beautiful child cute
Photo by Pixabay on Pexels.com
Uttrykket Løvetannbarn henspiller på evnen løvetann har til å presse seg opp gjennom asfalten og strekke seg mot sola og blomstre, tross tøffe oppvekstvilkår, tross alt….
Løvetannbarn er et begrep som brukes om barn og unge som klarer seg gjennom oppveksten på tross av nesten umulige oppvekstforhold med for eksempel rus, vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.
Det som kanskje reddet barnet var, som i mitt tilfelle, var ei bestemor som ga tilflukt og omsorg når alt fløt og det ikke var orden på noe.
Hun var alltid blid og glad når jeg kom, hun hadde alltid tid og av og til vanket det et kamferdrops også. Det var alltid mat å få, hjemmebakt brød med smør og hjemmelaget syltetøy eller hjemmelaget prim. Verdens beste bestemor!

Løvetannbarn blir i engelsk faglitteratur ofte kalt superkids, stress-resilience eller invulnerables. Det norske begrepet «løvetannbarn» er en direkte oversettelse av det svenske maskrosbarn. På svensk blir disse barna også kalt asfaltblomma, osårbara barn og stressmotståndskraftiga barn.

Jeg snakker mer om dette her: Medavhengig