People Pleaser


woman in blue and white striped top raising her left hand
Photo by Anastasiya Gepp on Pexels.com

Jeg er en People Pleaser – en menneske-behager.

Jeg har store vanskeligheter med å si nei, til familien, venner og kjæreste.
Men jeg har en plan. Jeg har tenkt å begynne å si at

«Jeg må tenke på det»

uten å slenge på et «Kanskje» eller «Vi får se» og liksom være litt på gli bestandig.
Fader asså, jeg vet jo at jeg har et valg. Jeg kan si NEI og ingen ville hate meg for det.
Men redselen for å bli skjøvet bort, ikke få være en del av det som skjer eller bli underkjent fordi jeg ikke sa JA er så rotfestet i meg at jeg får vondt i magen. Et nei blir etterfulgt av detaljerte forklaringer og rettferdiggjøringer for hvorfor jeg ikke kan gjøre det…..ofte sier jeg bare ja for å slippe å måtte argumentere (mest for meg selv) for et Nei.

Her er 10 gode regler for å ta vare på seg selv når man er en People Pleaser:
Fortsett People Pleaser